دنیای زیبای ریاضی
 
نویسنده درنظر دارد مراجعه کنندگان از ریاضی لذت ببرند
ذکر کاشف الکرب TEXT حدیث موضوعی
تاریخ روز

دنیای زیبای ریاضی


شعر(۱)

باز هم خواب ریاضی دیده ام                        خواب خط های موازی دیده ام 

خواب دیدم می خوانم ایگرگ زگوند              خنجر دیفرانسیل هم گشته کند 

  از سر هر جای گشتی میپرم                      دامن هر اتحادی می درم 

 

دست و پای بازه ها را بسته ام                      از کمند منحنی ها رسته ام  

شیب هر خط را به تندی می دوم                   گوش هر ایگرگ و شئ را می جوم 

  گاه در زندان قدر مطلقم                                گاه اسیر زلف حد و مشتقم  

 

 گاه خط ها را موازی می کنم                      با توانها نقطه بازی می کنم

  لشگری تمرین دارم بی شمار                     تیمی از فرمول دارم در کنار

   ناگهان دیدم توابع مرده اند                        پاره خط نقطه ها پژمرده اند 

 کاروان جذر ها کوچیده است                       استخان کسرها پوسیده است  

 

 از لگ و بسط و نپر آثار نیست                        ردپایی از خط و بردار نیست 

  هیچکس را زین مصیبت غم نبود                 صفر صفرم هم دگر مبهم نبود 

  آری آری خواب افسون می کند                  عقده را از سینه بیرون می کند 

مردم از این ایکس و ایگرگ داد داد                 روز های بی ریاضی یاد باد.

 

شعر(۲)

ریاضی درس خشک و درس سردی است                         ریاضی بهر ما همچون نبردی است

نبردی    کاندر    آن   تیغت  مداد    است                             حریف و دشمنت مشق زیاد است

نبردی کاندر آن  خونت           نریزند                                    ولی  صفرت  به  رنگ خون نویسند

به    میدان     نبردش    چون    نهی   پا                             نگاهت   را    بگردانی    به   هرجا

به    هر    سو     بهر    قتلت   ایستاده                              چهل   فرمول   تابع های    ساده

به    مشرق    خیل   خطهای     عمودی                            به مغرب شصت و دو سور وجودی

براکت   این    طرف     با       قدر  مطلق                             در آن سو  حد  و  انتگرال و مشتق

که   فرمولهای  آن  بی  حد  و  بی حصر                             بود  در  صورت  و  در  مخرج   کسر

خلاصه       می کنکم     دیگر      کلامم                             قبولش    می کنی    یا   نه  ندانم

به   میدان  پا   منه   کارت  خراب   است                         دراینجا نمره بیست چون سراب است


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ توسط سید نورالدین موسوی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
  • بازی مهربانی
  • سیادت